Polish English Deutch

MEDIACJE

kreska_poz 

43Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów. Jest to metoda, która może być wykorzystana we wszystkich rodzajach spraw, jednakże najczęściej znajduje zastosowanie w sprawach o dużym natężeniu emocji (sprawy rodzinne) lub w sprawach, w których stronom zależy na samodzielnym wypracowaniu rozwiązania i uniknięciu przeniesienia sporu na teren sądu (np. sprawy gospodarcze, spory pracownicze).

W ramach mediacji uczestniczą strony oraz mediator, którego bezstronny charakter ma na celu usprawnienie rozmów stron, a czasem wręcz stworzenie warunków do podjęcia konstruktywnego dialogu o istocie problemu.

 

 

 

 

42

 

 

Istotą mediacji jest zapewnienie stronom pełnej swobody co do tego, czy chcą za jej pomocą dojść do porozumienia oraz na jakich warunkach. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie narzuca rozwiązań i akceptuje również taką sytuację, w której strony ostatecznie do porozumienia nie są w stanie dojść. Z tego też względu odpowiedzialność za mediację ponoszą strony, co sprzyja jej pozytywnemu przebiegowi.

Mediacje mają charakter poufny, a jej przebieg oraz wszelkie informacje powzięte przez mediatora w ich toku objęte są tajemnicą.

W Kancelarii mediacjami zajmuje się adwokat Grażyna Psiuch, która jest absolwentką szkolenia dla mediatorów z Krajowego Centrum Mediacji w Warszawie, jak również ukończyła kurs mediatora sądowego w Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

kreska_pion

 

kreska_pion

(c) 2009 adwokat i mediator Grażyna Psiuch, adwokat Janusz Psiuch Spółka Partnerska

wykonanie: SOLIS-TECH