Polish English Deutch

WYNAGRODZENIE

kreska_poz 

Wysokość wynagrodzenia za usługi Kancelarii uzależniona jest od wielu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim: specyfikę i stopień skomplikowania sprawy, liczba i doświadczenie zawodowe zaangażowanych weń prawników, prowadzenie sprawy w języku obcym, czas trwania danej sprawy.

Mając świadomość, iż wysokość wynagrodzenia stanowi istotną kwestię dla naszych Klientów, dbamy o przejrzystość ustaleń w tym zakresie i proponujemy różne sposoby rozliczeń, stosownie do możliwości i potrzeb Klienta.

Naszym standardem jest również jasne i niezwłoczne informowanie Klienta o wszelkich możliwych w przyszłości, lub już poniesionych kosztach oraz o ewentualnych ryzykach, związanych z prowadzeniem sprawy.

Naszym Klientom proponujemy przede wszystkim następujące sposoby rozliczeń:

    1) wg stawki godzinowej – polega ono na przyjęciu określonej stawki za godzinę i naliczaniu wynagrodzenia zgodnie z tą stawką; rozliczenie takie proponujemy zazwyczaj w drobnych, wpadkowych sprawach, w przypadku udzielania poszczególnych opinii prawnych, przygotowywania jednorazowych umów, lub udzielania porad prawnych

    2) wg stawki ryczałtowej – rozliczenie to proponujemy w szczególności naszym stałym Klientom, zlecającym obsługę prawną; jak również w przypadku prowadzenia postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych; wynagrodzenie to obejmuje wówczas zasadniczo całość czynności Kancelarii związanych z daną sprawą, w tym uczestnictwo w rozprawach, sporządzanie pism procesowych i in.

    3) rozliczenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe) – polegające na przyjęciu określonego limitu godzin, po wykorzystaniu którego następuje naliczanie wynagrodzenia wg stawki godzinowej

Niezależnie od sposobu naliczania umówionego wynagrodzenia na żądanie Klienta prezentujemy każdorazowo informację o podejmowanych w danej sprawie czynnościach, nakładzie pracy oraz poniesionych kosztach.

kreska_pion

 

kreska_pion

(c) 2009 adwokat i mediator Grażyna Psiuch, adwokat Janusz Psiuch Spółka Partnerska

wykonanie: SOLIS-TECH