Polish English Deutch

Nieruchomości

kreska_poz 

W ramach obsługi prawnej związanej z nieruchomościami nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne związane z wszelkimi czynnościami prawnymi dotyczącymi rozporządzania nieruchomościami, począwszy od ustalenia jej rzeczywistego stanu prawnego (badanie ksiąg wieczystych), przez przygotowanie warunków umów, analizę prawną jej skutków – także w sferze prawa podatkowego, czy administracyjnego. Prowadzimy również postępowania o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Zapewniamy również wszelkie doradztwo prawne związane z umowami najmu, dzierżawy czy użyczenia nieruchomości.

Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną procesów budowlanych, w szczególności w zakresie przygotowywania, negocjowania i analiz umów o roboty budowlane oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego.

Przykłady naszych działań:

  • badanie treści ksiąg wieczystych, sporządzanie wniosków w zakresie wpisów do księgi wieczystej,
  • przygotowanie umów dotyczących rozporządzenia nieruchomością lub jej obciążenia czy podziału,
  • wnioski o zezwolenie nabycia nieruchomości przez cudoziemców,
  • przygotowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym w zakresie pozwolenia na budowę i im podobnych.

kreska_pion

 

kreska_pion

(c) 2009 adwokat i mediator Grażyna Psiuch, adwokat Janusz Psiuch Spółka Partnerska

wykonanie: SOLIS-TECH